Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
8-сынып
жылына 102 сағат, аптасына 3 cағат
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптарыт Оқу мақсаты
Білім алушылар білуі тиіс Сағат саны
1-тоқсан 24 сағат

1-бөлім Жеңіл атлетика арқылы денсаулық пен фитнес
(13 сағат)
Қауіпсіздік ережесі
Төменгі сөре және сөрелік екпін 8.3.4.1 ¬ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу
2
Орта қашықтыққа жүгіру дағдыларын дамыту
8.2.3.1 ¬ қолайлы оқып –үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану және көрсете білу 2
8.3.2.1 ¬ денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, сондай-ақ оның маңыздылығын түсіну 2
Секіруді дамытуға арналған іс -шаралар 8.1.2.1 ¬ кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу 3
Лақтыру кезінде күш пен бұлшық ет төзімділігін дамыту 8.1.1.1 ¬ арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету
2
8.3.5.1 ¬ басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу 2
2-бөлім
Ойын арқылы мәселелерді шешу дағдылары
(11 сағат)
Ойын жағдайында қабылдауды іске асыру 8.1.1.1¬ арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету 2
8.1.3.1 ¬ рнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу 2
8.2.4.1 ¬ дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді қолдану және талқылай білу 2
Ойын құрылымы 8.1.2.1 ¬ кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу 2
Жарыс ойынын ұйымдастыру
8.1.5.1 ¬ кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу 1
8.2.2.1 ¬ көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу көрсете білу 1
8.2.1.1 ¬ өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу қимыл-әрекеттерімен байланысты білімді 1
2-тоқсан 21 сағат

3-бөлім
Гимнастикалық элементтер және оның түрлері
(12 сағат)

Қауіпсіздік ережесі
Орында және қозғалыста орындау жаттығулары 8.3.4.1 ¬ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу
1
Акробатикалық жаттығуларды тізбегі: Тепе теңдік және секіру 8.3.2.1 ¬ денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, сондай-ақ оның маңыздылығын түсіну 1
8.1.2.1 ¬ кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу 2
Снарядтағы гимнастикалық жаттығулар жиынтығы
8.1.5.1 ¬ кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу 2
8.1.4.1 ¬ қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу 2
Еркін ритмикалық гимнастика жаттығулары. 8.2.2.1 ¬ көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу 2
8.3.5.1 ¬ басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу 2

4-бөлім
Қазақ халқының дәстүрлі ойындары
(9 сағат)
Қозғалмалы ойындар 8.2.7.1 ¬ жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді бағалай білу 1
8.2.3.1 ¬ қолайлы оқып –үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану және көрсете білу 2
8.3.5.1 ¬ басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу 2

Қазақтың халық ойындары 8.2.6.1 ¬ жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін көрсету және салыстыра білу 2
8.2.5.1 ¬ өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, сондай-ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну 2
3-тоқсан 30 сағат

5-бөлім Шаңғы кросс/коньки дайындығы.
(12 сағат) Қауіпсіздік ережесі
Жаттығу және тыныс алу техникасы арқылы физикалық қасиеттерді дамыту 8.3.4.1 ¬ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу 1
8.3.2.1 ¬ денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, сондай-ақ оның маңыздылығын түсіну 2
Арнаулы дамыту жаттығуларының техникалық дағдысын бекіту 8.3.1.1 ¬ салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін әсерін жеке бастың үлгісімен көрсету
8.1.4.1 ¬ қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу 3
Әр түрлі кедергілерден жүгіру 8.1.3.1 ¬ арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу 3
8.3.3.1. ¬ түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру 3

6-бөлім
Командалық ойын- белсенді қозғалыстың іс- әрекеті.

18 сағат
Командалық ойындағы көшбасшылық 8.3.4.1 ¬ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу 1
8.2.2.1 ¬ көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу 1
Ойын кезіндегі қозғалыс үйлесімділігін дамыту 8.2.8.1 ¬ түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған рөлдерді көрсету және салыстыра білу 1
8.1.4.1 ¬ қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу 3
Логикалық ойлау қабілетін дамыту ойындары 8.2.3.1 ¬ қолайлы оқып –үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану және көрсете білу 3
8.2.5.1 ¬ өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, сондай-ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну 3
Сергектікті,тап-қырлықты және ұқыптылықты дамыту ойындары 8.2.1.1 ¬ өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді көрсете білу 3
8.2.6.1 ¬ жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін көрсету және салыстыра білу 3
4-тоқсан 27 сағат

7-бөлім
Командалық ойынның негізгі дағдысы (12 сағ)

Қауіпсіздік ережесі.
Ойын техникасы
8.3.4.1 ¬ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу 1
8.1.1.1 ¬ арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету 1
Ойын тактикасы
8.1.2.1 ¬ кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу 2
8.2.4.1 ¬ дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді қолдану және талқылай білу 2

Ойындағы шығармашылық белсенділік.

8.1.5.1 ¬ кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу 2
8.2.8.1 ¬ түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған рөлдерді көрсету және салыстыра білу 2
8.1.6.1 ¬ қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және жауап қайтара білу дағдыларын жақсарта білу 2

8-бөлім
Жеңіл атлетика дағдысы арқылы денсаулықты нығайту
(15 сағ)

Ойлы-қырлыжерлерденжүгіру 8.3.4.1 ¬ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу 3
Төзімділікті дамыту бағытындағы іс-әрекеттер 8.2.5.1 ¬ өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, сондай-ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну
3
Секіру фазаларын қолдану 8.3.3.1. ¬ түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру 3
Лақтырудағы фитнес құрамдастығы 8.1.3.1 ¬ арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу 3
8.3.1.1 ¬ салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін әсерін жекебастың үлгісімен көрсету 3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *