«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар 9-сынып Жылдық жүктеме 170 сағат, аптасына 5 сағат. Авторлары Ф.Ш.Оразбаева, Ж.Т.Дәулетбекова, Р.С.Рахметова, А.Қ.Рауандина, Қ.С.Жайлаубаева Көкжиек-Горизонт


«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша күнтізбелік- тақырыптық жоспар
9-сынып
Жылдық жүктеме 170 сағат, аптасына 5 сағат.
Авторлары: Ф.Ш.Оразбаева, Ж.Т.Дәулетбекова, Р.С.Рахметова, А.Қ.Рауандина, Қ.С.Жайлаубаева
Алматы: Көкжиек-Горизонт, 2019 жыл
№ № Тақырыптар Оқу мақсаттары Сағ саны Мерзімі ЛГМ Үй тапсырмасы Ескерту
1- тоқсан (40 сағат)
«Қазақ жазуының даму жолы». «Күлтегін» жыры
1 1 Құлпытастағы жазулар 9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;
9.5.1.1 өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану 1 Құлпытас, қаша, дәуір 5-бет ереже
2 2 Ежелгі құлпытастар тарихы 9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру 1 түркі, жазба, дүниетаным 8-бет 11-тапс
3 3 Көне түркі жазуын зерттеушілер 9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау; 1 Жан-жақты, әліпбилік 10-бет 6-тапс
4 4 Ұлы мұралардың жаңғыруы 9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;
1 зерделе, үңіл 12-бет 10-тапс
5 5 «Күлтегін» жыры 9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру 1 Көшірме, нұсқа Мәлімет жинау
6 6 «Күлтегін» ескерткіші 9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу 1 Үндеу, қастандық, қатер 16-бет 11-тапс
7 7 Қазақ жазба мәдениетінің даму тарихы 9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру
9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау; 1 Сәйкестендір, сауыт 16-бет 1-тапс
8 8 Қазақ тілі- тарихы терең көне тіл 9.3.2.1 ғылыми стильде (мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
9.5.1.1 өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану 1 Сия, төл, төте жазу, емле Презентация
жасау
9 9 Орта ғасыр: түркі тілі- ғылым тілі 9.3.6.1 мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру 1 Ғұлама Ақпарат жинау
10 10 Орта ғасыр ойшылдары 9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;
9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау; 1 Трактат, ойшыл 23-бет 5-тапс
11 11 Әлемдік жазу мәдениетінің реформаторы 9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;
9.5.1.1 өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану 1 Жетілдір, дыбыс, дыбыстал 25-бет 4-тапс
12 12 Қазақтың төте жазуы 9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;
9.5.1.1 өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану 1 Ретте, жүйеле 27-бет 9-тапс
13 13 Нәтиже сабақ 9.4.4.1 тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу 1 28-бет 5-тапс
14 14 Мен не білдім?
БЖБ №1 9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;
9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау 1 қайталау
«Жолың болсын, жолаушы». М. Мақатаев «Ертең біз жол жүреміз»
15 1 Ауылға автобуспен барамыз 9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;
9.5.1.1 өзгелік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану 1 Жүргінші, зуылда 30-бет 1-тапсырма, ереже
16 2 Жазда қайда қыдырып бардың? 9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру
9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу 1 Тасымал, жол-жөнекей, бекер 32-бет 5-тапсырма
17 3 Теміржол бекетінде 9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау
9.2.4.1 шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты «автордың ойын» бағалау; 1 Бекет, құн, аралық 34-бет 4-тапс
18 4 Алғашқы пойыздар 9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу
9.5.1.1 өзгелік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану 1 Жолсапар, жолазық, жүрдек, бағын, жолшыбай, куәлік 35-бет 9-тапс
19 5 Ағам ұшақпен ұшып кетті 9.3.2.1 ғылыми стильде (пікір, мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау; 1 Жолсерік, ары-бері, апат 36-бет 3-тапс
20 6 Жолсерік 9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау 1 37-бет 5-тапс
21 7 Кемеге отырып көрдің бе? 9.3.2.1 ғылыми стильде (пікір, мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау
9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу 1 Сақтан, жедел 38-бет 2-тапс
22 8 Қазіргі кемелер 9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, нұсқаулық жазу; 1 Жолдама, зымырандай 40-бет 9-тапс
23 9 Әжем тоқымқағар жасады 9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау
9.5.1.1 өзгелік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану 1 Аялда, жалайырық 41-бет 1-тапс
24 10 Менің алғашқы сапарым 9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу 1 42-бет7-тапс

1 Комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *